Letecká pokládka plošnej vakcinácie líšok proti besnote

V termíne od 7. apríla do 18. apríla 2021 sa uskutoční štyridsiata tretia kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Na tejto činnosti sa prostredníctvom leteckých prác podieľa spoločnosť AeroSlovakia a.s. z Nitry v spolupráci s OMBRE.sk s. r. o. so sídlom na letisku v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa leteckej vakcinácii venuje približne 4 roky nielen na území Slovenska ale aj v Poľsku. Presne 363 898 návnad bude celkovo plošne rozmiestnených leteckou pokládkou (zhadzovanie návnadových vakcín do terénu). OMBRE do tejto pokládky zapojí svoje lietadlo Cessna 172R. Po naložení lietadla vakcínami značky LYSVULPEN por. a. u. v. na letisku Poprad bude táto letecká aktivita vykonávaná vo vyššie uvedenom termíne v Žilinskom kraji, na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a na území celého Prešovského kraja a Košického kraja.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  Slovenskej republiky  upozorňuje na zvýšený výskyt väčšieho počtu ľudí v týchto lokalitách z dôvodu „Covid opatrení – výnimiek“ ciest do prírody. Ministerstvo sa preto obracia na občanov s prosbou, aby svoj pohyb v uvedených lokalitách aplikácie návnad na niekoľko dní obmedzili a zdržiavali sa viac v blízkosti zastavaného územia, aby mohlo dôjsť k úspešnej vakcinácii. Obozretní by mali byť najmä pri prechádzke so svojimi psami v prírode. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. V prípade, ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.

Na základe partnerských vzťahov so spoločnosťou a výcvikovou organizáciou OMBRE.sk s. r. o. Vám prinášame zaujímavosti z paluby lietadla očami pilota a operátora špecializujúceho sa na aplikáciu vakcín prostredníctvom leteckej techniky.

Čo predchádza príprave, ako sa pripravuje posádka a lietadlo na tento špeciálny let?
Na let sa pripravujeme dôsledne ako na každý jeden let, avšak s veľkým dôrazom na hmotnosť a vyváženie, nakoľko berieme pomerne veľký náklad. Dôležitý faktor je palivo, keďže musí vystačiť na plánovanú trať, rezervu a zároveň ho kvôli hmotnosti nemôžeme vziať priveľa. Tu už prichádzajú na rad odborné znalosti pilotov, ktorí majú s touto prácou bohaté skúsenosti. Nie je taktiež jednoduché, ak sa lieta v riadených priestoroch, je to náročné pre posádku. Raz sa nám stalo tuším v CTR Krakow, že nás riadiaci nechal kvôli veľkej prevádzke vyčkávať 2 hodiny. Samozrejme trať sme nedokončili a museli sa vrátiť na dotankovanie. Túto vakcinačnú činnosť lietame vo výške 300 m nad zastavanými plochami (počas takéhoto preletu sa vakcíny nevyhadzujú) a 150 m nad nezastavanými plochami resp. pokiaľ to situácia a bezpečnosť dovolí, tak aj nižšie.  Lietadlo musí prejsť špeciálnou úpravou – všetky sedadlá (okrem pilotovej) idú preč. Namiesto zadných sedadiel sa inštaluje na tieto úchyty špeciálny pult operátora (viď foto) a sedadlo operátora, tak, že operátor sedí chrbtom k pilotovi. Všetko je robené na mieru, aby bola zachovaná 100% bezpečnosť v každej situácii. Na vyhadzovanie je nainštalovaná vyhadzovacia rúra, ktorá je osadená namiesto batožinových dverí spolu s elektronickým počítadlom, ktoré presne meria počet vyhodených vakcín. Operátor má oblečený buď ochranný odev (ktorý poznáme z covid pandémie) alebo iné pracovné oblečenie a rukavice.

Ako pilot resp. operátor vie kedy vyhodiť vakcíny?
Pilot sa zásadne venuje len naplánovanej trati, pilotovaniu, navigovaniu a komunikácií. Vyhadzovanie vakcín je v plnej zodpovednosti operátora, ktorý má k dispozícií plán, v akom „legu“ aký počet vakcín musí vyhodiť, zároveň si vie svoju produktivitu sledovať na spomínanom elektronickom počítadle.

Táto práca nie je ani zďaleka ľahká, prácu môže znepríjemňovať aj zápach vakcín je to tak?
Vakcíny dostávame do lietadla zamrazené, čiže v tomto stave je to viac menej bez zápachu avšak akonáhle sa začnú rozmrazovať, zápach začína byť intenzívnejší, ktorý cítiť za rybou. Je to však znesiteľné.

Na túto činnosť používate výlučne jedno lietadlo vo svojej flotile?
V rámci našej organizácie OMBRE nasadzujeme jedno lietadlo Cessna 172R, reg. OM-BRI, ktoré je na túto činnosť vhodné. Vďaka modernej avionike má pilot uľahčenú prácu najmä čo sa týka navigácie a presnému dodržiavaniu jednotlivých priamočiarych „legov“ napomáha moderný autopilot.  Okrem lietadlových prístrojov využívame aj komerčné navigačné softvéry ako napr. SkyDemon.

Vedeli ste že?! 
– táto letecká činnosť vyžaduje licenciu obchodného pilota
– vyhadzovačom môže byť viac menej ktokoľvek po absolvovanom zaškolení
– svoje lietadlo zapája OMBRE na vakcinačnú činnosť na Slovensku a v Poľsku
– vyžaduje sa veľmi precízne dodržiavanie trate a správne vykonávanie zatáčok, kedy sa lietadlo natiahne (väčší uhol nábehu) a pilot spraví následne ostrú zatáčku
– na tieto lety nasadzuje spoločnosť OMBRE buď vlastných obchodných pilotov (absolventov leteckej školy OMBRE) alebo lietadlo poskytuje iným organizáciám ako napr. spoločnosti AeroSlovakia.

Text: V spolupráci s OMBRE.sk, Brežný Roman, Čierny Boris 
Zdroj lokalít pri vakcinačnej činnosti: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (mpsr.sk)
Foto: OMBRE.sk s.r.o. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *