Verejné obstarávanie mení údržbu vrtuľníka: Nové servisné stredisko na ďalšie 4 roky

Pred necelým rokom bola vypublikovaná verejná súťaž na údržbu a zabezpečenie letovej spôsobilosti vrtuľníka Bell 429 registrácie OM-BYD patriaci leteckému útvaru Ministerstva vnutra Slovenskej republiky.

Dnes už vieme, ktorý servis, sa bude starať o Bell 429 počas ďalších štyroch rokov.

Servisné organizácie mali možnosť predkladať svoje ponuky pre túto nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hotnota činila 4 000 000,00 EUR. Hlavným kritériom hodnotenia bolo dosiahnutie najnižšej ceny zákazky bez DPH. Servisné strediská s potrebnými oprávneniami na údržbu vrtuľníkov Bell Helicopters, konkrétne modelu Bell 429, mali možnosť zúčastniť sa na tejto súťaži. V ich tíme museli byť technici s kvalifikáciami B1.3 a B2, ktorí disponovali platnými preukazmi spôsobilosti pre údržbu tohto špecifického typu vrtuľníka. V rámci tejto kontraktnej zákazky je plánovaná pravidelná aj náhla údržba podľa schváleného údržbového programu Bell 429 od LÚ MVSR. Poskytovateľ služby musel splňať taktiež dodanie certifikovaných materiálov, komponentov a vybavenia potrebného pre údržbu a s tým spojené služby vrátane vedenia technickej dokumentácie. 

OM-BYD a jeho servisná história

Tento desaťročný vrtuľník Bell 429 s motormi PW207D1, registrovaný pod označením OM-BYD a výrobným číslom 57198, prešiel od svojho vstupu do prevádzky na Slovensku rôznymi servisnými organizáciami, ktoré sa starali o jeho bezchybný “letový” život. V začiatkoch to boli experti z servisného centra Air – Transport Europe, spol. s r.o. umiestneného na letisku v Poprade. Následne až do konca roka 2023 a začiatku roku 2024 bol vrtuľník zverený do starostlivosti servisu v Prahe, konkrétne autorizovanému servisu a centrále Bell Textron Prague, a.s. Na konci marca tohto roku prejde údržba vrtuľníka do rúk servisu v Brne, kde pôsobí firma Dara-Air, spol. s r. o., operujúca pod značkou spoločnosti Blue Sky Service, s.r.o.

V rámci verejného obstarávania v informačnom systéme JOSEPHINE sa uskutočnila nadlimitná zákazka s názvom “Údržba vrtuľníka Bell 429”, na ktorú podali svoje ponuky nasledujúci uchádzači. (V nadhľade prikladáme informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk)
Všetky podrobné informácie sú verejne dostupné v informačnom systéme JOSEPHINE v súvislosti s verejným obstarávaním údržby vrtuľníka OM-BYD.

Zdroj: VO / josephine.proebiz.com
Foto, text: Boris Čierny, letectvosr.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *