Letecké zmeny v ČR: Čo očakávať od nového zákona o spotrebných daniach?

Od prvého januára 2024 vstupuje do platnosti nový zákon o spotrebnej dani v Českej republike. Tento nový právny predpis zavedie zvýšenie daní z leteckých palív, čo povedie k nárastu nákladov pre väčšinu prevádzkovateľov leteckej techniky. Táto zmena sa prejaví vo zvýšení cien prenájmu samotných lietadiel, leteckých výcvikov a ovplyvní aj ďalšie aspekty.

Citujeme nadobnutnie platnosti tzv. Konsolidačného balíka zo zákona §49 odst. 4 zákona o spotrebných daniach na území ČR, ktorý bude znieť od roku 2024 následovne: „Od daně jsou osvobozeny letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 31 nebo 2710 12 70 nebo tryskové palivo uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 21 používané jako pohonná hmota pro jiný druh letů než pro soukromé rekreační létání. Toto osvobození se týká výhradně minerálních olejů použitých pro lety mezi daňovým územím České republiky a daňovým územím jiného členského státu nebo třetí zemí.“ 


Nový právny balík, zavádza zdanenie pre všetky vnútroštátne lety, ktoré sa uskutočňujú medzi letiskami na území Českej republiky, a to bez výnimky. Toto opatrenie ovplyvní nielen vnútroštátnu leteckú dopravu, ale aj letecké práce a činnosti hasičských, policajných a záchranných zborov.

Oslobodenie od dane bude platné len pre letecké palivá spotrebované v rámci medzinárodných letov. Medzinárodnými letmi sa rozumejú lety medzi letiskom (alebo miestom odletu/pristátia) na území danej republiky a letiskom (alebo miestom odletu/pristátia) na území inej krajiny Európskej únie alebo v tretej krajine.

Medzinárodný let zahrňuje napríklad trasu z Prahy do Brna cez Viedeň alebo z Prahy do Ostravy cez Varšavu, podľa zákona o spotrebných daniach. Naopak, ak by let z Prahy do Brna musel kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam skončiť vo Viedni, nekvalifikuje sa ako medzinárodný let. To isté platí aj pre lety v opačnom smere, vrátane prípadného medzipristátia v Českej republike. 

Do tejto kategórie môžu patriť aj cielené lety, pri ktorých sa vykonávajú tzv. “low approach” a “touch and go” procedúry na letiskách v inom členskom štáte.


Podmienkou oslobodenia bude naďalej požiadavka, aby nebola naplnená definícia tzv. súkromného rekreačného lietania.

Pre zachovanie oslobodenia od dane je stále nutné splniť požiadavku, aby nedochádzalo k situáciám, ktoré spadajú pod definíciu tzv. súkromného rekreačného lietania. Toto súkromné rekreačné lietanie v rámci zákona o spotrebných daniach zahŕňa využívanie lietadla jeho vlastníkom alebo právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá je oprávnená ich používať na základe nájmu alebo iným spôsobom než na účely podnikania. Predovšetkým sa nevzťahuje na prepravu cestujúcich alebo tovaru, poskytovanie platených služieb lietadlami alebo používanie lietadla na účely verejnej správy.

Viac o tejto rozsiahlej téme sa môžete dočítať v tzv. Konsolidačnom balíčku (sněmovní tisk č. 488). Táto informácia bola pre Vás sprostredkovaná vďaka správe, ktorú vydala spoločnosť twintrans, ktorá sa špecializuje na predaj a distribúciu leteckých palív. 

Zdroj: TS twintrans.cz, Konsolidačný balíček (tisk č.488)
Foto: Ilustračné, letectvosr.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *