Pracovný deň v teréne s Turbo Čmelákom

Prichádza jar. Obdobie stúpajúcich teplôt, predlžujúcich sa dní, zvyšujúcej sa intenzity slnečného žiarenia a s tým spojených aktivít. Aj tých leteckých. Ale pokiaľ sa na hangároch otvoria veľké vráta a do termiky vyletia prvé vetrone, či  z lietadla zoskočia prví paragáni, tak obyčajne sme v minulosti vídali vo vzduchu prvých poslov jari. Nad naše polia vzlietli piloti s lietadlami, ktoré mali nezameniteľné žlté sfarbenie a výrazný prenikavý zvuk motora. Čmelák bol, je a aj ešte niekoľko rokov verím že zostane skutočným leteckým poslom konca zimy a príchodu teplých slnečných pekných dní.

Aj napriek neustále ustupujúcemu trendu využívania leteckej techniky pri poľnohospodárskych prácach spojených s aplikáciou priemyselných hnojív či prípravkov na ochranu rastlín, opäť sa v predjarnom období tohto roku ukázalo, akú nenahraditeľnú funkciu samotné poľnohospodárske lietadlá v tomto smere zastávajú. Bohatá zrážková činnosť a teploty stabilne dlhodobo vysoko nad bodom mrazu zapríčinili nadmerné zamokrenie pôdy. Tá znemožňuje v niektorých oblastiach Slovenska požitie pozemnej techniky pri tak významnom agrotechnickom opatrení, akým je jarné, regeneračné  prihnojovanie ozimných plodín náročných na včasnú a dostatočnú dávku živín, tak potrebných pre nasledujúcu tvorbu kvalitatívne a kvantitatívne vyrovnanej úrody. 

Samotná letecká aplikácia v porovnaní s dávkovaním hnojív pozemnou technikou má niekoľko výhod. Tá letecká nie je obmedzená zamokrením pôdy, jediným faktorom, ktorý môže lietanie obmedziť je premočená vzletová a pristávacia dráha, ale existuje veľa  spevnených plôch z doby minulej vybudovaných špeciálne pre tento účel.  Prejazdy pozemnej techniky spôsobujú nadmerné utužovanie pôdy, to negatívne vplýva na rast rastlín, vodný a vzdušný režim v pôde a samotnú štruktúru orničnej a podorničnej vrstvy.  Prejazdmi techniky sa na pozemkoch a v porastoch plodín vytvárajú tzv. koľajové riadky. Tie, obzvlášť   vytvorené v premočenom a blatistom teréne,   ovplyvňujú množstvo úrody, narúšajú pôdu, podporujú vodnú eróziu, negatívne vplývajú na celkový vzhľad pozemkov a pri zbere plodín spôsobujú poškodenie strojov a zariadení určených na zber. 

Špecialistom na poskytovanie leteckých služieb v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, pri leteckom hasení lesných požiarov je dnes Aero Slovakia a. s. Jediná spoločnosť na Slovensku, sídliaca na letisku v Janíkovciach pri Nitre. Prevádzkuje niekoľko lietadiel špeciálne určených pre tento účel. Jedným z nich je aj Zlín Z-37T Agro Turbo imatrikulačnej značky OM-UJO, vyrobený  pod výrobným číslom cn/031 a vyvinutý konzorciom spoločností Moravan Otrokovice a Let Kunovice v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Počas predchádzajúceho zimného obdobia prešiel UJO predpísanými prácami v servisom stredisku a bol opatrený novým nástrekom v štandardnom sfarbení žltej, čiernej a červenej farby. Koncom februára 2024 sa zapojil po rokoch do leteckých poľnohospodárskych prác a využil sa na aplikáciu priemyselných hnojív z pracovných plôch pri obciach Nemčičany a Chyndice.

Z druhého letového dňa v Chyndiciach špeciálne pre čitateľov portálu www.letectvosr.sk prinášame krátky report a pripájame pár aktuálnych fotografií.

Text a foto: Juraj Uhliar © 2024

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *