Armádne vrtuľníky Mi-17 čakajú generálne opravy

Rezort obrany uzavrel vo februári tohto roku zmluvu s Leteckými opravovňami Trenčín na generálnu opravu a predĺženie technickej životnosti  dvoch vrtuľníkov Mi-17.  Pre oba vrtuľníky to bude v poradí tretia generálna oprava, ktorá predĺži ich životnosť o tisíc letových hodín alebo sedem rokov. V zmluve sa uvádza, že  vrtuľníky majú byť po vykonaní opráv odovzdané späť vlastníkovi najneskôr do polovice marca, respektíve do konca mája budúceho roku. Suma za generálne opravy bola stanovená na takmer 9,4 milióna eur a bude hradená z rozpočtu štátu.

V „Zmluve o dielo“ sa uvádza, že generálnym opravám sa podrobí vrtuľník Mi-17LPZS  trupového čísla 0827, výrobného čísla 108M27. Celkový nálet draku vrtuľníka  v súčasnej dobe predstavuje 2 898,54 hodín a 9 259 pristátí. Dobový technický rezurs  sa ukončil 26. 11. 2016 a dobový technický život sa ukončí dňa 28. 02. 2022.  Druhým vrtuľníkom je  Mi-17M trupového čísla 0846, výrobného čísla 108M46. Nálet draku vrtuľníka 0846 pri odovzdaní do generálnej opravy činí 3 194,21 hodín  a 10 021 pristátí. Dobový technický rezurs  bol ukončený 26. 04. 2017 a dátum ukončenia dobového technického života  je stanovený na dňa 31. 07. 2024. Obidva vrtuľníky boli po ukončení prevádzky odstavené  na letisku Prešov. Prepravu demontovaných vrtuľníkov do Leteckých opravovní Trenčín uskutoční objednávateľ, čo je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pozemnou cestou, pomocou špeciálneho nákladného vozidla  do tridsiatich dní od podpísania zmluvy, najneskôr však do 08. 03. 2021.

V súčasnosti Vzdušné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky disponujú dvanástimi kusmi vrtuľníkov Mi-17, kde štyri  z nich sa upravili a vybavili pre potreby Leteckej pátracej záchrannej služby. Vrtuľník Mi-17M 0808 bol na základe zmluvy č. 2011/193  v roku 2011 odoslaný do Leteckých opravovní Trenčín, kde mal prejsť generálnou opravou a modernizáciou na verziu Mi-17LPZS druhej generácie a odovzdaný do užívania v marci roku 2013. Dodatkom k zmluve bolo dohodnuté predĺženie doby opráv s následným odovzdaním do užívania v roku 2018. Týmto bola vrtuľníku predĺžená technická životnosť do roku 2025 a navýšil tak počet sedemnástok verzie LPZS na päť kusov. Všetky Mil Mi-17 pôsobia poprípade sú odstavené na  základni   Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša Prešov.

Juraj Uhliar

Zdroj: crz.gov.sk; valka.cz; tasr
Foto: Juraj Uhliar 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *