Ako prebieha zmena značenia rolovacích a “odgumovanie” vzletovo pristávacích dráh?

Vedeli ste, že pojazdové, rolovacie či orientačné čiary všetkých letísk po celom svete majú len obmedzenú životnosť?  Aby sa predišlo vrstveniu a nástrekom nových čiar na tie pôvodné, čo by nebolo najideálnejším postupom, správne riešenie ponúka spoločnosť Hydroservice spol. s r. o., vďaka ktorej Vám teraz podrobnejšie priblížime, ako celý takýto proces odstraňovania čiar funguje.

Okrem letiskových značení rolovacích čiar sa letisko musí povinne starať aj o svoje vzletovo-pristávacie dráhy. Každý dotyk lietadla s dráhou znižuje jej kvalitu a opotrebováva jej povrch. Napríklad špeciálny betón, ktorý sa používa v leteckom priemysle, má pevnosť približne 50 megapascalov tlaku. Bežné betóny, s ktorými sa stretáva človek napríklad pri domovej stavbe znesú cca 25-30 megapascalov. Každé pristátie, každý dotyk podvozku lietadla s dráhou za sebou necháva “odtlačok” gumy z pneumatík.

Keď letisko meraním zistí vysoký trecí koeficient povrchu dráhy, môže to mať veľký vplyv na bezpečnosť letovej prevádzky. Pri dažďoch alebo vysokej vlhkosti vzduchu môže byť dráha šmykľavejšia ako obvykle. Tu opäť svoju úlohu dokonale plní spoločnosť Hydroservice spol. s r. o., ktorá vďaka vysokotlakovému vodnému lúču gumu z dráhy šetrne odstraňuje a zároveň vysáva. Spoločnosť Hydroservice pôsobí na trhu už od roku 2003, kedy vstúpila na trh s technológiou vysokotlakových vodných lúčov, ktorú začali využívať letiská či už na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Ktoré letiská ste už so svojou technológiou navštívili?
V predchádzajúcich rokoch sme túto službu zabezpečovali v rámci subdodávky našou partnerskou spoločnosťou z Rakúska, ktorá túto službu poskytuje v rámci celej západnej Európy. Od zhotovenia špeciálneho technologického vozidla naša spoločnosť za necelý polrok prevádzky zrealizovala čistenie 144 000 m2 letiskovej dráhy na letisku v Hradci Králové od mikroskopického machového porastu. Ďalšou zákazkou, ktorú naša spoločnosť realizovala bolo odstraňovanie dopravného značenia na letisku M. R. Štefánika v Bratislave. V závere roka 2021 sme boli odstraňovať nános farieb z podlahy lakovne SES Tlmače. V tomto roku zatiaľ ešte nemáme konkrétne zákazky na čistenie letísk, avšak o naše služby už prejavili záujem napr. z letiska Tököli v Budapešti.


Ako funguje systém odgumovania vzletovo-pristávacích dráh letiska?  Koľko takýto proces trvá, je finančne náročný?
Ako už bolo spomenuté vyššie, systém funguje na princípe technológie vysokotlakového vodného lúča. Asi väčšina z nás niekedy navštívila ručnú autoumyváreň alebo má doma záhradný vysokotlakový čistič. Ide o podobnú technológiu s tým rozdielom, že zariadenia na komerčné použitie pracujú s tlakom max do 200 bar a prietokom vody max 10 l/ minútu. Naša technológia pracuje podľa zvolenej konfigurácie s tlakom od 1100 bar do 2800 bar a prietokom vody 54-163 l/ minútu.

Táto technológia je namontovaná na špeciálne upravenom nákladnom vozidle, ktoré je vybavené prídavnou hydraulickou prevodovkou, tzv. PTO. Táto prevodovka slúži na regulovateľný mikropojazd a poháňa zvyšné hydraulické komponenty, ktorými sú:

 • snímateľná hydraulická ruka, ktorá je netradične umiestnená pred kabínou vodiča
 • odsávacia turbína
 • ovládanie a vyklápanie cisterien
 • koncové vysokotlakové náradie
 • vysokotlaková pumpa poháňaná vlastným dieselovým agregátom
 • cisterny s nádržami na čistú a znečistenú vodu

Vysvetlíš nám ten samotný proces odgumovania povrchu?
Samotný technologický proces odgumovania prebieha tak, že vysokotlaková pumpa vytláča vodu z pumpy do vysokotlakových hadíc pod vysokým tlakom až do koncového náradia, kde sa rozdelí do niekoľkých trysiek  hydraulicky ovládaných rotorov. Tie svojím otáčaním okolo svojej osi spolu s pohybom vozidla vpred zabezpečia dokonalé pokrytie celej čistenej plochy. Správne zvolený typ trysky určuje tvar vodného lúča, čo samozrejme ovplyvňuje výsledný efekt čisteného povrchu. Po náraze vodného lúča na povrch dráhy dochádza k deštrukcii vrchnej vrstvy povrchu (v tomto prípade nalepenej vrstvy gumy), ktorá sa oddeľuje od svojho podkladu. Po strate kinetickej energie vody táto spolu aj s čiastočkami gumy je odsávaná podtlakom produkovaným odsávacou turbínou do záchytnej komory na odpad.

Proces čistenia závisí od priľnavosti odstraňovaného materiálu. Pri odgumovávaní Letiska M. R. Štefánika, kde už bola značná vrstva gumy, sa pohyboval pracovný výkon na úrovni 6000 m2 za jednu pracovnú zmenu. Pri čistení Letiska Hradec Králové, kde sa odstraňovalo len prírodné znečistenie sa pracovný výkon pohyboval na úrovni 14 400 m2 za jednu pracovnú zmenu.

Finačná náročnosť závisí na viacerých faktoroch:

 • čo má byť výsledkom čistenia
 • aká veľká je výmera
 • či je potrebné použiť odsávanie
 • ako vzdialené je miesto realizácie
 • akú mieru súčinnosti a spolupôsobenia poskytne zákazník

Podobný princíp je aj pri čistení resp. zmenách označenia letiskových čiar? Využívate tu ten istý stroj?
Áno princíp je ten istý, rozdiel je len v tom, že koncové náradie má len 1 rotor s menším priemerom, čiže šírka pracovného záberu je prispôsobená šírke dopravného značenia. V prípade menších výmer, kde by prevádzka tohto špeciálneho vozidla bola nerentabilná, resp. priestorové možnosti sú obmedzené, používame ručné poloautomatické náradie.

Váš systém odstráni tieto staré farby či odtlačky gumy z kolies lietadla bez akéhokoľvek poškodenia dráhy? Akými tlakmi pracuje táto technológia?
Áno, táto technológia odstráni len nežiadúcu vrstvu bez poškodenia dráhy. Je však možné že v prípade odgumovania spolu s gumou lokálne dôjde aj k odstráneniu farby dopravného značenia, avšak len z dôvodu už jeho nedostatočnej priľnavosti farby, resp. jej časovej degradácii.

Na odstraňovanie nalepenej gumy, či dopravného značenia sa používa vysoký vodný tlak s hodnotou najmenej 2500 bar. Pýtate sa, ako je možné, že pri rovnakej hodnote tlaku sa odstráni len nalepená guma a dopravné značenie ostane neporušené?  Ovplyvňuje to mnoho iných faktorov, ako je napr. rýchlosť pojazdu, či vzdialenosť trysiek od čisteného povrchu. Pre potreby zdrsnenia povrchu dráhy sa používa tlak približne 2000 bar, avšak závisí to aj od kvality povrchu betónu. Na čistenie dráhy od prírodného znečistenia sa používa tlak na úrovni 1000-1400 bar, podľa potreby zákazníka.

Následne tam nastáva proces vysávania a po danom úkone nezostane na letisku žiadna smietka. Kam vysatý objem ide a čo s tým Vaša spoločnosť robí?
Odsávanie prebieha kontinuálne spolu s otryskávaním, a ako už bolo spomenuté vyššie, voda po strate kinetickej energie je vysatá podtlakom odsávacím potrubím, ktoré je pripojené ku koncovému náradiu. Odsatá voda je uskladnená v odpadovej cisterne, ktorá je súčasťou tohto špeciálneho technologického vozidla. Áno, dráha je prakticky ihneď po očistení pripravená v prípade potreby na vzlet či pristátie lietadla. Odpadová voda je vyskladnená na miesto určené zákazníkom, najlepšie do pripraveného kontajnera. Naša spoločnosť odporúča vodu sedimentačne odseparovať od pevných častíc a potom použiť napr. na technické účely. V prípade záujmu vieme zabezpečiť odvoz odpadovej vody našim cisternovým vozidlom na miesto likvidácie.

Je tlak vody z trysky tak extrémne silný, že dokáže človeku spôsobiť veľmi vážne devastačné poranenia? Radí sa Vaša činnosť medzi nebezpečné?
Nepochybne áno, zásah vodným lúčom spôsobuje veľmi vážne rezné a devastačné poranenia. Vodný lúč má obrovskú silu. V iných odvetviach ho používame napr. na demoláciu železobetónových konštrukcií alebo po pridaní abrazíva na delenie a rezanie extrémne tvrdých materiálov, ako sú rôzne druhy kovov s hrúbkou aj niekoľko centimetrov. Vo všeobecnosti je práca s vodným lúčom určite riziková, avšak v tomto prípade ide o bezpečnú prácu, nakoľko celý proces prebieha plne automatizovane a obsluha riadi a kontroluje celý proces z bezpečia kabíny nákladného vozidla.

Ako si letisko môže objednať Vašu službu v prípade záujmu?
Služba sa objednáva na základe dopytu zákazníka, či už formou mailu, telefonicky alebo osobne. Niektoré čistenia sme vykonávali ako subdodávateľ pre spoločnosť Saroute, s. r. o. v rámci väčšieho celku prác.

Všetky kontaktné údaje nájdete na našej web-stránke hydroservis.sk, príp. na Facebooku – HYDROSERVICE spol. s r.o., Zlaté Moravce | Facebook alebo sa obráťte priamo na p. Mariana Kúseka st. , mobil: +421 905 528 035 / e-mail: mariankusek@hydroservis.sk

Na záver nám prosím ešte priblížte aký je odborný názov tohto stroja?
Naše zariadenie sme pomenovali Hydromamut (mamut bolo veľké zviera s dlhým chobotom – stroj má vpredu dlhú ruku s odsávacou hadicou),  spojili sme to s názvom našej firmy, v ktorom je obsiahnutý zároveň aj názov pre vodu (hydro). Odborný názov v slovenčine je však otryskávacie vozidlo.

Ide o viacúčelové vozidlo, ktoré je možné využiť okrem letísk aj pri otryskávaní oporných múrov a ostení tunelov, pretože naša firma sa špecializuje aj na zhotovovanie a obnovu náterov tunelov. Nami používaná technika je z časti naša vlastná produkcia – celú nadstavbu vozidla si naša spoločnosť vyrobila vlastnými výrobno-technickými prostriedkami a silami. Zástavbu PTO, hydraulických okruhov a montáž hydraulickej ruky nám zabezpečila špecializovaná firma v zahraničí.

Základné technické parametre:

 1. výkon vysokotlakovej pumpy 300 kW
 2. prietok 54 l/ min s max. tlakom 2800 bar
 3. prietok 163 l/ min s max. tlakom 1100 bar
 4. max. prietok vzduchu odsávacej turbíny 20 000 m3/ hod
 5. max. šírka pracovného záberu otryskávania 1 m
 6. rýchlosť pojazdu 3-30 m/ min
 7. nádrž na vodu 6 m3
 8. nádrž na odpad 12 m3

Text: Boris Čierny, Martin Magurský, Martin Kúsek
Foto: Martin Kúsek / hydroservis.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *