„Prešovčatá“ oslavujú tridsiate narodeniny

Z rozhodnutia vlády vtedajšej Československej federatívnej republiky vznikla 23. novembra 1992 na letisku v Prešove 4. letecká základňa a súčasne aj 4. vrtuľníkový pluk. V tom čase  to bola  nová vojenská letecká základňa  vznikajúcej a formujúcej sa Slovenskej republiky. Dnes na tomto mieste sídli 51. vrtuľníkové krídlo Prešov ako súčasť Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Medzi nami v leteckých kruhoch im hovoríme aj „Prešovčatá“ a práve dnes oslavujú svoje významné okrúhle jubileum. 

Štvrtý pluk bol k 15. novembru 2003 pretransformovaný do 4. leteckej základne. Neskôr došlo k jej zmene na  34. a 3. základňu a potom  na krídlo. Dňa 31. októbra 2003 základňa dostala od vtedajšieho prezidenta Rudolfa Schustera  čestné pomenovanie  po prvom česko-slovenskom veliteľovi 312. perute RAF v druhej svetovej vojne a to  „Letecká základňa generálplukovníka Jána Ambruša“. Od 1. novembra 2021 až dodnes nesie označenie  51. krídlo Prešov.

Po rozdelení vtedajšej Československej federatívnej republiky Slovensko získalo delením spoločného majetku do svojho vlastníctva 64 vrtuľníkov typov Mi-2, Mi-8, Mi-17 a Mi-24 rôznych verzií. Pre väčšinu z nich sa Prešovská základňa stala trvalým domovom.  Po vykonaní generálnych opráv, modernizáciách  či revíziách tam mnohé z nich pôsobia  až do dnes. V septembri 2011 boli zo stavu Prešovskej základne vyradené  všetky zostávajúce bojové vrtuľníky Mil Mi-24 a zároveň ku koncu roku aj vrtuľníky Mil Mi-8. V roku 2013 došlo k ukončeniu prevádzky sovietskych  ľahkých viacúčelových vrtuľníkov  Mil Mi-2. V období  2015 vláda SR rozhodla o modernizácií vrtuľníkového letectva  a o nákupe nových viacúčelových vrtuľníkov Sikorsky UH-60M Black Hawk a s tým súvisiacich procesov modernizácie leteckej základne.  Prvé z nich pristáli v Prešove v júni 2017 a dodávka objednaných deviatich kusov týchto strojov  bola ukončená v januári 2020 dodaním posledných troch kusov. Dnes okrem spomenutých UH-60M Black Hawk zaradených u 1. letky, krídlo  disponuje dvomi vrtuľníkmi Mil Mi-17 verzie SAR, upravených pre pátranie a záchranu a jedným vrtuľníkom Mil Mi-17M. Dva vrtuľníky  taktiež čakajú na ukončenie generálnych opráv v závode LOT v Trenčíne.

Tridsať rokov je čas, za ktorý základňa, jej zamestnanci a technika odviedli nespočetné množstvo prospešnej práce. Pomáhali doma na Slovensku,  pri povodniach, požiaroch, doprave osôb a materiálu,  ale boli aj súčasťou zahraničných vojenských a mierových mnohonárodných misií SFOR, KFOR v Kosove a EUFOR (ALTHEA) v Bosne a Hercegovine. Svoje zručnosti, schopnosti a pripravenosť demonštrovali na desiatkach cvičení a  leteckých dní doma aj v zahraničí. Do budúcich rokov im za našu redakciu webového portálu letectvosr.sk želáme veľa úspechov a hlavne koľko vzletov toľko pristátí. 

Text a foto: Juraj Uhliar
Zdroj: wikipedia, slovak air force

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *