LPS SR spúšťa od decembra DATALINK pre slovenský vzdušný priestor

Aj napriek dlhému meškaniu spustenia dátového spojenia či systému DATALINK v slovenskom vzdušnom priestore prichádzajú Letové prevádzkové služby SR s novinkou! Od decembra 2022 budú môcť lietadlá prelietavajúce slovenským vzdušným priestorom využívať takzvaný Datalink. Týmto krokom sme sa zaradili medzi posledné krajiny Európskej únie, ktoré ho zavádzajú do každodenného užívania.

Čo je DATALINK?
Ide o pokročilý systém dátového spojenia v leteckej doprave, ktorý slúži na zasielanie informácií medzi lietadlom a riadiacim letovej prevádzky a dopĺňa tradičnú hlasovú komunikáciu medzi pilotnou kabínou a strediskami riadenia letovej prevádzky.

Nariadenie Europskej komisie o využívaní Datalinku vo vzdušných priestoroch bolo navrhnuté ešte v roku 2009. V tlačovej správe bolo konštatované, že s nasadením systému meškáme, čo je podľa šéfa rezortu dopravy zodpovednosť predchádzajúcich manažérov. Ministerstvo dopravy pre meškajúce nasadenie systému už skôr vyvodilo personálne dôsledky voči bývalému vedeniu Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky (LPS SR).

Vyjadrenie riaditeľa LPS SR Martina Kabáta: „Okolité krajiny využívajú Datalink už niekoľko rokov a Slovensko patrí medzi posledné krajiny Európskej únie, ktoré ho zavádzajú. Som veľmi rád a ďakujem celému tímu za to, že po nástupe nového manažmentu LPS SR sme stihli dobehnúť zameškané“.

Na zavedenie Datalinku bolo potrebné implementovať nové technické vybavenie, zabezpečiť dátové prenosy, upgradovať simulátor, ako aj vyškoliť riadiacich letovej prevádzky.

„Všetko toto sme zvládli v rekordne krátkom čase, a to aj preto, že sme mali možnosť čerpať skúsenosti z okolitých krajín. Výcvikovým programom, ktorý schválil a jeho realizáciu pravidelne monitoroval Dopravný úrad SR, prešli s najlepším hodnotením na úrovni A všetci riadiaci letovej prevádzky. Tým, ktorí majú záujem o ďalšie hodiny výcviku budú naši inštruktori plne k dispozícii počas prvých mesiacov nábehovej fázy systému“, dodal riaditeľ LPS SR Martin Kabát. 

Letectvosr.sk – Datalink v praxi v kabíne Boeingu 777-200LR. (Foto). A taktiež zákulisný pohľad na aplikáciu simulátoru. 

Text: Boris Čierny
Zdroj: TS / LPS SR, š.p.
Foto: letectvosr.sk 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *