Na letisku M.R. Štefánika bola uskutočnená kalibrácia a meranie parametrov ILS 22 prostredníctvom dronu

Dron bol ešte pred pár rokmi neznámy pojem, ktorý väčšina z nás poznala len prostredníctvom správ z masmédií či z kníh. Dnes realita, ktorá v mnohých prípadoch ohrozuje bezpečnosť leteckej dopravy na základe laickej a neodbornej manipulácie s dronmi, používanými ako “hračky”, avšak pri profesionálnych odborných činnostiach je to obrovská pomoc, spojená v tomto prípade aj s kalibráciou dráhových systémov.

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (LPS SR) v spolupráci s nemeckou spoločnosťou AERODATA AG a Letiskom M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) vykonali po prvý krát testy merania leteckého pozemného zariadenia ILS 22 prostredníctvom bezpilotného leteckého systému (UAS). 

Meranie špeciálne upraveným dronom vybaveným príjmačmi pozostávalo z procedúr, ktorých úlohou bolo merať vyžarovacie charakteristiky Glide Path a Localizer ILS22.

„Z doterajších výstupov podobných zahraničných meraní vyplýva, že rýchlosť, opakovateľnosť a rozmanitosť vykonávania meraní, ktoré dokáže táto technológia zabezpečiť, prináša nový rozmer merania leteckých pozemných zariadení“, uviedol JUDr. Štefan Dusza, MBA, vedúci odboru bezpilotných leteckých systémov v oficiálnej tlačovej správe LPS SR, š. p.

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky vznikol 1. 1. 2000. Jeho primárnou úlohou je udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, zabrániť akýmkoľvek kolíziám lietadiel vo vzduchu i na zemi a poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonávanie letov v sledovanom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. Zároveň dbá na dodržiavanie požadovanej úrovne bezpečnosti letovej prevádzky a zabezpečovanie minimálnych zdržaní letov podľa medzinárodných predpisov a štandardov.

Text: Boris Čierny
Zdroj: TS / LPS SR, š.p.
Foto: LPS SR, š.p.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *