Koniec vrtuľníkov Mil Mi-24/35 v Čechách

Symbolická skupinová formácia štyroch posádok s vrtuľníkmi Hind Vzdušných síl Armády ČR nad krajinou nášho západného suseda a ich pristátie na stojisko domovskej  22. základni  vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dala 28. decembra 2023 oficiálnu bodku za prevádzkou ruských, viacúčelových, bojových a prepadových vrtuľníkov, určených  na priamu  podporu pozemných vojsk v Českej republike. Príbeh s názvom Mil Mi 24 HIND tak s príchodom nového roku 2024 po viac ako štyridsiatich piatich rokoch začína byť minulosťou.

Niečo z histórie

Plány a požiadavky  na  konštrukciu nového bojového vrtuľníka určeného i k  transportu plne vyzbrojených vojakov  sa v Sovietskom zväze rodili už v priebehu šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Konštrukčná kancelária M. L. Miľa ich mala rozpracovaných hneď niekoľko. Niektoré z nich zostali len na rysovacích doskách, iné sa dopracovali až na výrobné linky.  Prototyp označený V-24, ktorý môžeme považovať za priameho predchodcu dnešných Hindov však úspešne vzlietol  19. septembra 1969. Niesol v sebe čiastočne prvky svojich predchodcov Mil Mi-8 a Mil Mi-14 a vyznačoval sa mohutnou presklenou kabínou v prednej časti stroja s dostatkom miesta pre všetkých troch členov posádky. Jeho charakteristickými vlastnosťami boli robustnosť, výkonnosť, vysoká nosnosť a rýchlosť. V predsériovej výrobe bolo skonštruovaných desať kusov tohto typu. Do sériovej výroby sa však dostala mierne pozmenená a vylepšená verzia označovaná už ako Mi-24 A. Takmer štyri roky od úspešného vzletu prvého prototypu prichádza v roku 1973  konštrukčná kancelária s novou, moderne prepracovanou variantou pomenovanou Mi-24 D. Výraznej zmeny sa dočkala hlavne predná časť vrtuľníka,  kde pilotná kabína dostala tandemové usporiadanie sedadiel za sebou v poradí operátor zbraňových systémov vpredu, za ním na mierne vyvýšenom poste lietal pilot a  v spojovacom tuneli medzi kokpitom a nákladovým priestorom technik. Z predchádzajúcej verzie HIND F bolo použité taktiež inovatívne umiestnenie zadného vyrovnávacieho rotora na ľavej strane chvostovej plochy a oproti predošlým variantom aj zmenený smer jeho otáčania.

Hind v Československu 

V júli 1978 sa späť domov vrátila prvá skupina technikov, operátorov a pilotov po úspešnom preškolení na typ z Frunze,  čo je dnešný Biškek, hlavné mesto  Kyrgyzstanu. Takpovediac súbežne s ich návratom  do Československa k 51. vrtuľníkovému pluku do Prostějova  ruskí piloti prelietli prvú štvoricu nových bojových vrtuľníkov Mil Mi-24D. Celkovo zo Sovietskeho zväzu putovalo do stavu ČSĽA do roku 1982 spolu 28 kusov vrtuľníkov modelového radu D a dva kusy cvičnej verzie známej ako DU. Postupnými inováciami a dovybavením vznikali v ZSSR súbežne ďalšie pokročilé varianty. Jednou z nich bol aj Mil Mi-24V HIND E, exportne označovaný a známy aj ako Mil Mi-35. V priebehu rokov 1985 – 89 putovalo z výrobných liniek v Rostove na Donu do vtedajšieho Československa 31 kusov. Ich domovskou základňou sa stal 11. vrtuľníkový pluk sídliaci v Plzni na letisku v Bory. Rozpadom federácie dochádzalo aj k prerozdeleniu vrtuľníkovej techniky v pomere 2:1 v prospech ČR a na Slovensko tak putovalo  desať „véčiek“, deväť „déčiek“ a jedna „déúčka“, čo bola  jedna tretina z celkového počtu „dvadsaťštvoriek“. Plzenský vrtuľníkový pluk sa presunul do Líní, kde zotrval do momentu, keď v ČR prišlo k zlúčeniu vrtuľníkových plukov do jednej spoločnej základne v Přerove. Po dosť turbulentných deväťdesiatych rokoch, kedy prevádzka Hindov v ČR bola čiastočne obmedzená pre nedostatok personálu, chýbajúci rezurz, prichádza náprava v podobe dodávky sedemnástich nových vylepšených Mil Mi-24/35, získaných čiastočnou deblokáciou ruského dlhu v rokoch 2003 až 2006. Výkonnejšia pohonná jednotka TV3-117VMA, možnosť použitia chladičov výstupných plynov, osvetlenie exteriéru a interiéru vrtuľníkov prispôsobené na použitie nočného videnia,  navigačné vybavenie Garmin-155 XL a ich čiastočná kompatibilita so systémami NATO,  predurčovali tieto stroje na dlhodobé a perspektívne využitie do budúcich rokov. S generálnymi opravami a čiastkovou  modernizáciou zotrvali v prevádzke u 221. vrtuľníkovej  letky  z Náměště nad Oslavou až do času, keď ich v službách Vzdušných síl  Armády ČR nahradili nové bojové vrtuľníky americkej výroby Bell AH-1Z Viper. A ten čas prišiel práve teraz s koncom kalendárneho roka 2023.

Bojové nasadenie  

S „dvadsaťštvorkami“ nasadenými v  systéme protivzdušnej obrany štátu PVOS sa začalo počítať od roku 1984, kedy hlavne na západnej a juhozápadnej  hranici ČSSR slúžili na dočasne vyčlenených stanovištiach v Zhůří, Kříženci, Moravských Budějovicích, Božicích a Malackách. Prevažne v západnej časti republiky v okolí Šumavy vrtuľníky Hind vyzbrojené ostrou muníciou  často vzlietali ako ostraha  proti vrtuľníkom Kiowa a Cobra americkej brigády Redcatchers,   pôsobiacej v blízkosti hraníc na území západného Nemecka. Lietalo sa v horskom prostredí, v malých výškach, v údoliach medzi kopcami, veľakrát v krutej zime s vysokou vrstvou snehu a aj preto tieto misie veľa priamych účastníkov  z radov pilotov či technikov považuje za pamätné a prínosné.  Pádom železnej opony však služba vrtuľníkov v PVOS rapídne strácala opodstatnenie a letov výrazne ubúdalo.  Otvorením hraníc a pričlenením k Severoatlantickej aliancii sa nasadenie  Mil Mi-24 do zahraničných misií dlhodobo plánovalo a reálne sa uvažovalo nad  viacerými variantmi ich využitia. Do úvahy prichádzali  operácie na Balkáne, v Bosne a Hercegovine aj KFOR v Kosove. Ale nezabúdalo sa ani na nasadenie týchto prostriedkov počas vojnového konfliktu  Afganistane.  Žiadna zo spomenutých misií sa  v  skutočnosti nezrealizovala. Až na   pôsobenie pilotov, operátorov  a technikov  v rámci vzdelávania a výcviku nových   posádok  v Kábule. Tu však k činnosti využívali iba techniku Afganskej armády.

Tigria letka a NATO Tiger association

Tigria asociácia  je vo svojej podstate prestížne medzinárodné združenie armádnych letiek členských štátov NATO, nesúcich vo svojom znaku podobizeň mačkovitej šelmy. Plnohodnotným členom asociácie  sa po niekoľkoročnom pôsobení v pozícií čakateľa od roku 2001 stala aj 331. vrtuľníková letka,  tzv. Přerovské Tigre. Tá vznikla 1. januára 1995 zlúčením vtedy zanikajúcich vrtuľníkových útvarov  z Plzne a Prostějova. Dnes ju poznáme ako 221. vrtuľníkovú letku  Vzdušných síl Armády ČR, pôsobiacu  v rámci 22. základne vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. So svojimi posádkami a vrtuľníkmi Mil Mi-24 sa   zúčastňujú  každoročného populárneho stretnutia tigrov,  NATO Tiger Meet, kde pravidelne zbierali  skúsenosti, úspechy a ocenenia. Prvým a jedným z najvýznamnejších ocenení bol zisk Silver Tiger Trophy, na stretnutí tigrích letiek v roku 2002 za najlepšiu posádku na základni Beja v Portugalsku. Okrem tohto ocenenia české Hindy priniesli domov aj „The Best Painted Aircraft Trophy“, čo je vyznamenanie za najkrajšie sfarbený vrtuľník na Tiger Meet. V roku 2005 sa to podarilo posádke s vrtuľníkom trupového čisla 7353 v sfarbení  Night Tiger na stretnutí NTM hostiteľa TuAF 192. Filo na AFB Balikesir v Turecku a o pár rokov neskôr v roku  2016   v španielskej Zaragoze za kamufláž Allien Tiger na vrtuľníku trupového čísla 3366.  Žiaľ posledným tigrím stretnutím pre české „dvadsaťštvorky“ pred ich definitívnym vyradením bolo to, ktoré sa konalo v polovici mája  v roku 2022 na leteckej  základni Araxos v Grécku. 

CzAF  Hind Display Team                                                                                                                                                            

Demonštrovať na verejných hromadných podujatiach a leteckých dňoch úroveň  pripravenosti, vycvičenosti a vybavenia je hlavným poslaním novovznikajúceho predvádzacieho tímu. Ten od Prostějovského 51. vrtuľníkového pluku  svoju premiéru absolvoval v roku 1988 ukážkou dvojice Hindov pod vedením podplukovníka Jiřího Macuru na „Leteckém dni s květy ve Kbelích“. Spoločné vystúpenie posádok zožalo mimoriadne uznanie. Pozvaní na vystúpenia začalo pribúdať. Právom sa ukážka skupinovej zlietanosti a vyššej techniky pilotáže dvojice vrtuľníkov začala prirovnávať k baletu na oblohe. Pádom železnej opony po roku 1990 a otvorením hraníc sa objavili nové možnosti prezentácie smerom na západ od našich hraníc. A tak v roku 1991 piloti prvýkrát prijali pozvanie demonštrovať svoje umenie a vystúpili v Švajčiarsku. Rok 1992 priniesol vznik nového predvádzacieho tímu. U 11. vrtuľníkového pluku v Plzni vzniká pod velením podplukovníka Františka Dvořáka nový predvádzací tím tvorený štyrmi Mi-24V, neskôr všetkým známy ako „Display Box“. Ich vystúpenie charakterizoval let štyroch vrtuľníkov  v tesnej skupinovej formácii, ku ktorým o rok neskôr pribudol piaty. Ten vypĺňal hluché miesta v zostave skupiny a jeho pilot podplukovník Bohuslav Dvořák ním predvádzal vyššiu techniku pilotáže. Prvú verejnú prezentáciu  mali v Přerove, najväčší úspech však zožali na  veľkých medzinárodných leteckých  dňoch CSIAF 92  v Bratislave. V zahraničí to bol rakúsky Linz. História individuálnych vystúpení sa začala datovať omnoho skôr. Dvadsaťštvorku ČSLA  po prvýkrát uvideli diváci už v roku 1981 v Kunoviciach v pilotáži už spomenutého pplk. Jirka Macuru. S  malými obmenami sme sa s týmto vrtuľníkom  stretávali dlhých 42 rokov a vždy to bolo jedno z najväčších lákadiel leteckých dní. Hind v podaní českých predvádzacích pilotov získal ako v skupinových, tak aj v sólových vystúpeniach nespočetné množstvo ocení a  uznaní naprieč celou Európou. Tým najdojemnejším a hodnotným vystúpením bolo to posledné, verejné na Mošnovskom letisku v nedeľu 17. septembra 2023  pri príležitosti minuloročných Dní NATO v podaní mjr. Václava Špačeka. 

S prívlastkom posledné                                                                                                                                                                

V polovici mája minulého roku na strelnici Ondrějov vo vojenskom výcvikovom priestore Boletice, strely odpálené z paluby českých bojových Hindov  zasiahli  posledné cvičné ciele v rámci plánovaných ostrých strelieb. Počas dňa i v noci s využitím nočného videnia posádky  odpálili stovky striel zo štvorhlavňového rotačného   guľometu ráže 12,7mm, dvoch dvojhlavňových  kanónov GŠ23 ráže 23 mm, ale aj neriadených protizemných rakiet S8,  vystrelených z raketových  blokov B-8V-20 nesených pod krídlami. Nalietali 16 letových hodín jednotlivo, ale aj v skupine dvoch vrtuľníkov a na nevyhnutné technické operácie medzi jednotlivými vzletmi použili predsunuté poľné letisko, tzv. FARP  „Forward Arming and Refuelling Point“, zriadený dočasne neďaleko strelnice.  

Viacúčelový bojový vrtuľník Hind v českých farbách predstavoval vždy významné a taktiež  nenahraditeľné lákadlo  pre divákov, laickú i odbornú verejnosť počas vystúpení na leteckých prehliadkach a výstavách. Sezóna leteckých dní 2023 bola zároveň ostatnou aktívnou pre Mil Mi 24/35 Hind Czech Air Force Display Team. Posledné medzinárodné vystúpenie za hranicami ČR absolvovala posádka majora Václava Špačeka so strojom trupového čísla 3366 práve u nás, na Slovensku počas leteckých dní SIAF 2023 v Malackách. Derniéru vzdušného baletu pred divákmi mali domáci možnosť zažiť počas dvoch dní na  najväčšej obrannej a bezpečnostnej prehliadke v strednej Európe, známej ako „Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2023“ v Mošnove pri Ostrave.                                                                                                                                                                                                                                    
V sobotu, 14. októbra 2023 základňa vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou usporiadala spomienkové stretnutie bývalých  a aktívnych príslušníkov armády, ktorí prevádzku „dvadsaťštvoriek“  počas 545. mesiacov aktívnej služby zabezpečovali. Na letisku sa zišli velitelia, piloti, operátori, technici a členovia letového či podporného personálu. Stretnutie obohatili statické ako aj dynamické ukážky činnosti vrtuľníkov a bolo zároveň považované za rozlúčkové pred ich oficiálnym vyradením zo služby.

Text a foto: Juraj Uhliar  © 2024, letectvosr.sk
Zdroj: vrtulnik.cz; czechairforce.com; wikipedia; czdefence.cz 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *