Sto rokov letectva, sto letísk v Čechách a na Slovensku

     Svetoletci, asi to najvýstižnejšie prirovnanie  pre dvojicu českých leteckých cestovateľov, ktorí na krídlach spoznávajú…