Ako sa správne pripraviť na prijímací pohovor do leteckej spoločnosti?

Kadeti, ktorí nevedia ako sa pripraviť na pohovor do leteckej spoločnosti, môžu využiť aj takýto výcvik na báze dobrovoľnosti, s ktorým Vám dokážu pomôcť už skúsení profesionálni piloti prostredníctvom simulátorového lietania. O tom, ako takáto príprava prebieha nám povie prístrojový inštruktor a kapitán Boeingu – Martin Kuvíček.

V čom spočíva príprava na prijímací pohovor do leteckej spoločnosti?

Čo sa týka príprav do spoločnosti, tak odpoviem smerom ku kadetom po základnom výcviku CPL IR/MEP dnes už najlepšie s APS MCC (40h) a bez typovej kvalifikácie. Príprava spočíva z teoretickej časti samoštúdiom a praktickej časti. Keď je už kadet pozvaný na konkrétny pohovor a vie, že ho bude lietať na type B737, tak si bežne objedná slot na simulátore, aby sa oboznámil ako tak s typom lietadla a ľahšie zvládol samotné preskúšanie na pohovore. Dnes je už štandardom, že kadeti maju doma na PC simulátore nalietané tieto typy a idú veľmi dobre pripravení. 

Ako prebieha samotný pohovor v leteckej spoločnosti a ako správne sa na to môže kadet pripraviť?

Samotný assessment sa skladá z rôznych častí. Vo všeobecnosti, čo sa týka teoretickej prípravy, tak sú to pochopiteľne ATPL testy. Niektoré spoločnosti preverujú aj všeobecný rozhľad. Teoretickú časť si každý uchádzač absolvuje samoštúdiom tzn., že opätovne si preštuduje časť ATPL. Existuje cielene štrukturovaná literatúra na rýchle zopakovanie teórie pred pohovormi, ktorú doporučujeme.

Ďalšou fázou môže byť skupinové sedenie kadetov, ktorých sleduje psychológ pri skupinovej úlohe. Takáto úloha môže napr. spočívať v tom, že sedíte ako skupina pilotov za jedným stolom a máte za úlohu usporiadať predmety zostupne od najdôležitejších. Každý pilot ich zoradí podľa osobného uváženia následne sa to vyhodnotí v rámci skupiny. Psychológ sleduje, akým spôsobom kadet komunikuje v skupine a obhajuje svoje poradie oproti skupine. Pokiaľ je to nejaký autoritatívny macho alebo naopak pasívny-yes man, tak si to najskôr zopakuje na ďalšom pohovore. Na konci sa vyhodnotí poradie celej skupiny oproti poradiu, aké zoradila NASA.

Pilot kadet príde k Vám po výcviku v ATO škole a má za sebou MCC, čo nasleduje ďalej?

Záleží od toho, či spoločnosť vyžaduje MCC. Pokiaľ spoločnosť vyžaduje MCC-multi crew cooperation lietanie v dvojčlennej a viacčlennej posádke, tak v tejto fáze posadíme kadetovi druhého pilota s približne takým istým náletom a skúsenosťami. Jednoducho sedia v kokpite dvaja kadeti. Ide o to, aby tam nesedel o dosť skúsenejší pilot, ktorý automaticky prevezme leadership v kokpite a nebol tam veľký gradient. Gradient v kokpite znamená veľmi skúsený pilot s pilotom neskúseným. Je to najefektívnejšie, keď letia simulátorové cvičenie obaja s podobnými skúsenosťami a keď sa objaví počas letu problém, tak ho riešia spoločne. Zároveň spoločne si aj vytvárajú vlastné problémy, keďže ešte nemajú dostatočné skúsenosti. V tejto fáze majú piloti po základnom výcviku niekde okolo 200-300h maximálne celkového času na malých lietadlách a z toho pár desiatok hodín v dvojčlennej posádke.

Aké presné lietanie sa tu cvičí?

Najčastejšie sme pripravovali kadetov, ktorí už prišli s presne definovanými letovými profilmi, ktoré sa budú letieť na pohovore. Tie im poskytla vopred aerolinka. U nich to bežne funguje tak, že sa spraví briefing k profilu, ktorý sa bude letieť. napr hlukový postup č.1 až po odletový checklist a tam sa končí prvé cvičenie a opäť sa robí repositioning na dráhu a odlet. Postupne sa jednotlivé cvičenie sťažuje, degradujeme level automatizácie autopilota a tým sa cvičenie stáva náročnejšie. Napr. prvý vzlet absolvuje na Flight Director priamy vzlet v smere dráhy. V zásade jednoduchá vec. Je to demonštrovanie na aké uhly to lietadlo treba “posadiť”. Postupne zatažujeme vzlet rôznymi odletovými povoleniami. Posledné cvičenie je už bez flight directora s hlukovým postupom na raw data teda konvekčnú navigáciu “ručičky”. Keď už túto časť úspešne zvládne pilot potom nasleduje ďalšia fáza a tou je vektorovanie do holdingu a vstup zase na Raw data. Neskôr príde ľahký medical emergency, kde ako inštruktor simulujem aj Cabin Crew + ATC. Tu sa sleduje rozhodovací proces ako sa kadet rozhoduje v rámci dvojčlennej posádky a ako tam prebieha komunikácia. Je to dôležitá súčasť prípravy. Na záver treba zaletieť a zvládnuť  kritéria stabilizovaného priblíženia a neskôr z nejakého dôvodu, ktorý simulujeme sa lieta manéver nezdareného priblíženia Go Around.

V čom je špecifické lietanie vo dvojici? Je to iné ako jednopilotné lietanie?

Je to úplne odlišné lietanie ako lietanie na malom lietadle. Vo viacčlennej posádke už presne piloti vedia svoje úlohy, kto má čo kedy urobiť. Je to o spolupráci všetko je synchrónne a výsledkom je neporovnateľne vyššia bezpečnosť letu. V kokpite sú piloti, ktorí sa sleduju navzájom. Sedí tam dokonca ešte “tretí pilot” a tým je náš checklist. Ako príklad môžem uviesť geograficky náročné letisko so zhoršeným počasím tzn. sú tam vysoké kopce, krátka úzka dráha a slabšie navigačné vybavenie na priblíženie, tak sa zvolí tzv. monitorované priblíženie a pristátie. Činnosť posádky je, že pilot letiaci ovláda a letí s lietadlom, pilot neletiaci monitoruje pilota letiaceho jeho činnosť a činnosť systémov v lietadle, ako aj vyhodnocuje priebežne polohu lietadla laterálne aj vertikálne vzhľadom k zostupovej osi na dráhu. V takomto prípade je skúsenejší pilot neletiaci,  vyhodnocuje parametre a pred pristátím, pokiaľ je lietadlo správne stabilizované, prevezme kontrolu lietadla a pristane.   

Aká je úspešnosť v pohovoroch, keď žiaci prejdu cez Váš program?

Žiak si predovšetkým prešiel základným oficiálnym leteckým výcvikom v leteckej škole. Na druhej strane lietal tam iba single pilot, čo je úplne niečo iné ako na dopravnom lietadle. Až vo výcviku MCC pilot prvýkrát naberá prvé skúsenosti do veľkého lietania. Základný MCC výcvik má iba 20h. Z tohto dôvodu dnes preferujú aerolinky výcvik APS MCC. Štatistiky máme od roku 2016, odkedy je Bratislave home cockpit B737NG. Odvtedy sme mali pár desiatok kadetov. Z toho neprešlo 5 kadetov. Tento rok sme mali v letnom období 3 kadetov. Jeden sa už uplatnil lietal prvé okruhy na Boeingu 737 v UK. Ďalší prešiel pohovorom v Dubline pred 3 týždňami a začne výcvik v nasledujúcich týždňoch.  

Kde prebieha tento výcvik a ako sa môže pilot – kadet prihlasiť do takéhoto programu? 

Ako som spomenul cvičíme na B737NG v simulatorcentre v Bratislave, kde vieme prispôsobiť nastavenie kokpitu konkrétneho prevádzkovateľa. Sú to detaily, ale veľmi podstatné.

Text: Boris Čierny, Martin Kuvíček 
Foto: Martin Kuvíček 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *