Nové vzdušné priestory a novinky pre sezónu 2021

Nová Databáza letísk 2021 práve vyšla a obsahuje nové vzdušné priestory a veľa aktualizácií. Vďaka partnerovi a vydavateľovi tejto perfektnej každoročne aktualizovanej pomôcky pánovi Patrikovi Sainerovi Vám môžeme priniesť  tieto novinky detailne aj na stránke letectvosr.sk. Zakúpiť si Databázu letísk 2021 SR/ČR môžete jednoducho, kliknutím na: Chcem si objednať databázu letísk 2021. 

Novinky na Slovensku: 
Vo vzdušnom priestore Slovenska vstúpila podstatná časť zmien do platnosti už v decembri 2020, jednalo sa o kompletný redizajn v strednej a východnej časti územia a významné zmeny v CTR a TMA Bratislava a Piešťany. Bolo prepracované TMA Poprad vo všetkých častiach (TMA 1-4). CTR a TMA Košice bolo kompletne prepracované vrátane vstupno-výstupných bodov.

TMA Košice je po novom rozdelené na šesť častí s rôznymi vertikálnymi hranicami a sú stanovené nové vstupné body. V nadväznosti na zmeny TMA Košice boli kompletne prepracované vojenské priestory v okolí letiska Prešov. V zásade bolo pôvodné rozdelenie priestorov zrušené a nahradené následovne:
zrušené sú: LZR90, LZR100A, LZTSA09A, LZTSA09W, LZTSA10, zmena: LZR315, nové priestory: LZR90A, LZR90B, LZR90C, LZR415, LZTRA09A, LZTRA09W, LZTRA10, LZTRA100A, LZTRA100B, LZTRA100C.

CTR Štefánik bolo zmenšené na SE okraji (pri letisku Kvetoslavov) a taktiež sa tu zaviedli úplne nové vstupno-výstupné  body. TMA 1 Bratislava bolo upravené v nadväznosti na CTR Štefánik a TMA Piešťany. V TMA 4 Bratislava došlo k zmene SE okraja. Následná zmena TMA 1 a TMA 2 Piešťany v nadväznosti na TMA 1 Bratislava. Došlo k rozsiahlej zmene význačných traťových bodov v súvislosti so zavedením vzdušného priestoru voľných tratí (SEE FRA).

Zásadná zmena sa dotkla aj letiska Sliač a zrušenia civilnej prevádzky na letisku Sliač a následného zrušenia CTR a TMA Sliač. Táto novinka nadobudla účinnosť od 1. januára 2021 vzhľadom na vopred publikovaný NOTAM. Na letisku bude prebiehať rozsiahla rekonštrukcia (plánovaná doba rekonštrukcie cca 3 roky). Preto bola úplne ukončená činnosť civilného prevádzkovateľa letiska a zároveň zrušené CTR Sliač a TMA Sliač.
Namiesto CTR a TMA sú v platnosti priestory LZR225A+B+C a LZTRA225D s aktiváciou H24. Pre vstup alebo prelet LZR225A+B+C a LZTRA225D je nevyhnutné vyžiadať letové povolenie od Sliač TWR/APP a následne dodržiavať obojsmerné spojenie!

Novinky sa dotkli aj Českého vzdušného priestoru a to nasledovne:
Český vzdušný priestor zaznamenal zásadné zmeny v usporiadaní CTR a TMA všetkých troch vojenských letísk v nadväznosti s obmedzeniami priestorov spravovaných armádou. Došlo k reorganizovaniu MTMA Čáslav, MTMA Náměšť a MTMA Pardubice. Všetky tri TMA boli tiež rozdelené do viacerých častí ako horizontálne, tak vertikálne. TMA Čáslav a Pardubice má po novom tri časti, TMA Náměšť dve časti. Spodné hranice týchto TMA už nie sú viazané k výške nad terénom, ale k výške nad strednou hladinou mora (AMSL). CTR Náměšť bolo upravené v nadväznosti na novej MTMA Náměšť a zmenila sa horná vertikálna hranica. Horizontálne hranice CTR Čáslav boli upravené len minimálne v nadväznosti na ostatné zmeny okolitých priestorov. V okolitých vojenských priestoroch došlo k zmene vertikálnych hraníc v nadväznosti na novú spodnú hranicu TMA viazanú už k AMSL. Týka sa to LKTRA10, LKTRA17, LKTRA73.

Významná zmena sa týka vojenských priestorov na juhu Čiech. Horizontálne hranice priestorov LKTRA74, LKTRA78 boli redizajnované a nadväzne bola upravená tiež hranica LKTSA22. V okolí letiska Prostějov vznikli úplne nové priestory LKTRA90, LKTRA91, LKTRA92 vyhradené pre lety vojenských bezpilotných lietadiel (MIL UA). V rámci zavádzania vzdušného priestoru voľných tratí (FRA – Free Route Airspace) v Českej republike došlo tiež k rozsiahlej zmene význačných traťových bodov. Vzdušný priestor voľných tratí v ČR (FRACZECH) vstúpil do platnosti k 25 FEB 2021 s vertikálnym vymedzením FL95 – FL660. Dôležitá je aj zmena komunikačných frekvencií na šiestich letiskách v Českej republike, uvedené zmeny nájdete detailne popísané v sekcii BRIEFING vo vašej novej Databáze letísk 2021.

Všetky uvedené zmeny vrátane veľa ďalších dôležitých aktualizácií a noviniek, sú komplexne spracované v novej Databáze letísk, ktorá obsahuje taktiež leteckú mapu VFR ČR+SR.

Text: Patrik Sainer, Boris Čierny 
Foto: Patrik Sainer, vydavateľ / aerobaze.cz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *