2. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Air Navigation Race (ANR) 2020

Tohtoročná sezóna nepraje veľkým leteckým dňom či akciám, no napriek tomu sa na Slovensku uskutočňujú zaujímavé súťaže vo všeobecnom letectve. Počas víkendu od 18. 9. 2020 – 20. 9. 2020 sa na letisku v Slavnici uskutočnili 2. majstrovstvá Slovenskej republiky v navigačnej súťaži ANR 2020. Súťaž bola zameraná na dve disciplíny. V prvej išlo o leteckú navigačnú súťaž a v druhej o presnosť pristátia. Cieľom tejto súťaže je schopnosť presne dodržiavať trať pri dodržaní časového plánu vo vymedzených koridoroch, či prípadne ovládať lietadlo na krátkych a úzkych pristávacích pásoch so simuláciou stromov, alebo ostatných prekážok pri priblížení a tým plne demonštrovať schopnosť pilota presne a bezpečne ovládať lietadlo. Základom takejto súťaže je však samotné lietadlo a posádka, ktorá sa skladá z pilota a navigátora.  

Viac zaujímavých informácií sme sa chceli dozvedieť od pilota, ktorý sa takýchto súťaži zúčastňuje takmer pravidelne. Vybrali sme si teda Mareka Královenského z Aeroklubu Ružomberok (pilot WT9 Dynamic OM-LSA) a položili sme mu pár otázok:

Marek, čo považuješ za výhodu lietania navigačných súťaží, prípadne aké sú rozdiely pri lietaní rally a navigácie?
Leteckých navigačných súťaží sa na Slovensku organizuje niekoľko typov. Či už ide o leteckú rally, ANR alebo súťaž v presnom lietaní, v prvom rade by som povedal, že pre mňa ako začiatočníka je najväčšou výhodou týchto súťaží naberanie nových skúseností a zdokonaľovanie sa v lietaní a navigácii. Jedným z typov navigačných súťaží, ktoré sa organizujú na Slovensku je letecká rally. Cieľom tejto súťaže je spojiť navigáciu s presným lietaním. Súťažná etapa začína predletovou prípravou. Pri nej si musia posádky zostrojiť na mape trať, ktorá je presne daná inštrukciami. Obdržia presné časy nad otočnými bodmi, kedy ich majú preletieť. Odchýlky od týchto časov pri prelete bodov sú hodnotené trestnými bodmi. Tak isto aj nesprávne označenie fotiek otočných bodov. Tie môžu byť správne alebo aj nesprávne. Naviac okrem fotiek otočných bodov piloti dostanú ďalší set fotiek, ktoré sa nachádzajú na trati. Úlohou súťažnej posádky je ich nájsť a správne zaznamenať ich polohu. Na záver súťažnej etapy sa hodnotí pristátie na presnosť do presne vymedzeného priestoru. Druhým typom navigačnej súťaže na Slovensku je ANR. Na Slovensku ide o pomerne novú navigačnú súťaž. Minulý rok sa organizovala na Slovensku po prvý krát. Na rozdiel od rally pri ANR súťaži posádky nemajú presne stanovené časy nad otočnými bodmi. Majú presne stanovené len časy na start a finish pointe. Tie závisia od zvolenej súťažnej rýchlosti. Úlohou posádky je obletieť trať v stanovenom čase a v stanovenom koridore, ktorý môže byť široký 0,2 až 0,4 NM. Trestné body sa počítajú za každú sekundu mimo stanoveného koridoru. Počas súťažného letu sa na rozdiel od rally nevyhľadávajú fotky. Podobne ako u rally sa aj pri tejto súťaži hodnotí presnosť pristátia.

Čo ťa na tom fascinuje? 
Myslím si, že lietanie ako také je vo všeobecnosti veľmi fascinujúce. Množstvo pilotov si s ním dokáže spríjemniť deň, oddýchnuť si pri ňom a prísť na iné myšlienky. Súťažné lietanie je však na rozdiel od rekreačného trochu iné. My s kolegom sme sa k nemu dostali neplánovane. Prvá letecká rally, ktorej sme sa zúčastnili, nás fascinovala natoľko, že sme sa rozhodli zúčastniť aj ďalších súťaží. K tomuto rozhodnutiu prispel samozrejme aj príjemný kolektív súťažiacich, ktorí nám boli ochotní objasniť pravidlá lietania týchto súťaží a poskytli nám užitočné rady, či už sa jednalo o predletovú prípravu alebo samotný súťažný let. Mňa osobne na súťaži rally fascinuje najviac záverečná časť a to presné pristátie.  Ide o pristátie do vymedzeného boxu, kde úlohou pilota je trafiť sa presne na “0” alebo čo najbližšie k nej. Dotyk podvozku pred alebo za nulou je hodnotený trestnými bodmi. Tie sa nakoniec pripočítajú k tým, ktoré súťažiaci dostali na trati.

Odporučil by si ostatným pilotom aby skúsili lietať navigačné súťaže a zapojili sa aj do takéhoto druhu súťažného lietania? Čo im to môže priniesť?
Určite áno. Bohužiaľ si myslím, že veľa pilotov ani nevie, že sa na Slovensku organizujú takéto navigačné súťaže. Ich lepšia propagácia by podľa môjho názoru medzi leteckou verejnosťou vyvolala väčší záujem. Účasť na súťaži by im pomohla získať nové skúsenosti  a zlepšiť schopnosti v porovnávacej navigácií a práci s mapou. Tak isto by si zlepšili svoj odhad na rozpočet pri pristátí do vymedzeného priestoru. Preto je veľmi dôležité aj zloženie posádky a to pilota a navigátora, ktorí spolu navzájom spolupracujú. Iba vzájomnou spoluprácou a pomocou dokážu dosahovať lepšie a lepšie výsledky. Na záver by som ešte raz určite odporučil zúčastniť sa pilotom aspoň na jednej zo súťaží. Myslím si, že množstvo z nich by to zaujalo tak ako nás a začali by sa na nich pravidelne zúčastňovať.

Text/Foto: Boris Čierny 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *