Počas Dňa otvorených dverí 2022 na letisko Holíč zavítali tisíce návštevníkov

Aj napriek ekonomicky náročnej dobe sa na Slovensku nájdu akcie, ktoré ponúkajú bohatý letecký program a to úplne zadarmo, prípadne za dobrovoľné vstupné. Aeroklub Holíč túto možnosť ponúkol širokej laickej či odbornej verejnosti a to dňa 17.09.2022 vo svojom leteckom programe počas Dňa otvorených dverí Letiska Holíč. Vidieť ste tu mohli celkovo 30 lietadiel z Aeroklubov Holíč, Senica, Luhačovice a Kyjov. Do Holíča zavítali tiež lietadlá z letísk Brno, Sládkovičovo, Hranice a dvaja účastníci z Rakúska. Aký bol priebeh akcie, hodnotenie dňa a ako vidia nasledujúce ročníky organizátori sme sa spýtali pilota, člena AK Holíč a komentátora akcie Richarda Dvorského.

Deň otvorených dverí hodnotíme ako veľmi úspešný. Posledný veľký letecký deň sa u nás konal v roku 2017, kedy sme oslávili 70. výročie aeroklubu. Po tomto leteckom dni sme sa rozhodli pozastaviť organizáciu takýchto veľkých leteckých dní. V roku 2019 sme začali z organizáciou menších akcii pod názvom Deň otvorených dverí Aeroklubu Holíč. Prvý rok išlo o akciu malého rozsahu, kde bola prezentovaná hlavne technika aeroklubu a činnosť modelárskeho klubu. V roku 2020 bola kvôli pandémii korona-vírusu akcia zrušená. V roku 2021 sme už zorganizovali deň otvorených dverí vo väčšom rozsahu. Pozvali sme priateľov z okolitých a spriaznených aeroklubov a pripravili bohatý program. Divácka účasť bola napriek pandemickým opatreniam bohatá. Tento rok sme si na organizácii dali záležať a snažili sme sa vyvarovať chýb, ktoré sme identifikovali z minulých ročníkov. Preto z pohľadu letového programu hodnotíme akciu ako úspešnú a každý divák si určite prišiel na svoje. Taktiež sme radi, že sa nám podarilo pozvať aj veľké množstvo účinkujúcich a to dokazuje, ako sa letecká rodina vie vzájomne podporiť. Program rôznych letových ukážok trval dve a pol hodiny. 

Akcia mala hladký priebeh…

S pohľadu letového programu, príletov, odletov a disciplinovanosti jednotlivých pilotov mal DOD hladký priebeh. Zaznamenali sme problém z občerstvením pre návštevníkov, ale toto sme žiaľ nevedeli ovplyvniť z dôvodu neúčasti nahlásených poskytovateľov občerstvenia. S pohľadu návštevnosti odhadujeme prítomnosť viac ako 1000 návštevníkov všetkých vekových kategórii, a to aj napriek chladnejšiemu počasiu. Vieme, že ak by počasie bolo priaznivejšie, tak by si na naše podujatie našlo cestu viac návštevníkov. 

Aké má plány Aeroklub Holíč do budúcna? 

Do budúcnosti by sme chceli priniesť akciu opäť rovnakej, resp. ešte vyššej kvality. Tento ročník nastavil latku veľmi vysoko po programovej stránke a bude ťažké si túto kvalitu udržať. Budeme sa ale snažiť programové obsadenie ešte viacej obohatiť, zatraktívniť a priblížiť sa rozsahom opäť veľkým leteckým dňom. Dúfajme, že sa nám to podarí aj za podpory partnerov a sponzorov, bez ktorých by sme nemohli našu akciu zorganizovať. 

Na záver by som rád poďakoval všetkým partnerom a sponzorom, ktorý akciu podporili. Taktiež by som chcel poďakovať všetkým pilotom a členom aeroklubov, ktorí prileteli a podieľali sa na programe nášho Dňa otvorených dverí, či na statickej alebo letovej ukážke. Budeme radi, ak sa uvidíme aj na ďalšom ročníku Dňa otvorených dverí Aeroklubu Holíč v roku 2023.

Text: Richard Dvorský, Boris Čierny
Foto: Boris Čierny

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *